prawo karne

Prawo karne

Kancelaria Rafała Reronia zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego. Postępowanie karne bywa skomplikowane, dlatego ważna jest profesjonalna pomoc ze strony adwokata. Kancelaria zapewnia wsparcie prawne już na etapie postępowania przygotowawczego, aż po obronę oskarżonego i reprezentację na etapie postępowania wykonawczego. Strategia obrony i środki ochrony prawnej są odpowiednio dostosowywane do potrzeb wybranego etapu postępowania. Klienci mogą również liczyć na doradztwo prawne na każdym etapie współpracy.

 

Zakres działania w sprawach karnych

Kancelaria adwokacka Rafała Reronia zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie wielu spraw karnych. Adwokaci prowadzą sprawy dotyczące m.in. przestępstw:

  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przeciwko mieniu,
  • przeciwko wolności,
  • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  • przeciwko wolności seksualnej,
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi.